Pod lupą: logopedia. Na czym polegają studia podyplomowe na tym kierunku?

2024-03-29 12:31:00
Pod lupą: logopedia. Na czym polegają studia podyplomowe na tym kierunku?

Podyplomowe studia logopedyczne mają za zadanie przygotować słuchaczy do diagnozowania zaburzeń mowy i prowadzenia terapii logopedycznej w różnych strefach aktywności. To także szansa na zapoznanie się zagadnieniami z zakresu anatomii narządu mowy, glottodydaktyki czy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Masz przygotowanie pedagogiczne i chcesz zostać nauczycielem-logopedą? A może jesteś po prostu rodzicem, który chce świadomie wpływać na sposób komunikacji u swojego dziecka? W tych i innych przypadkach logopedia na studiach podyplomowych to dobry wybór.

To warto wiedzieć, zanim zapiszesz się na logopedię na studiach podyplomowych

Studia podyplomowe z logopedii trwają 2 lata (4 semestry) i mają charakter kwalifikacyjny. Oznacza to, że zgodnie z prawem ich ukończenie umożliwia zdobycie uprawnień do pracy w zawodzie logopedy (dla osób po studiach magisterskich) lub na stanowisku nauczyciela-logopedy (w przypadku słuchaczy po studiach I stopnia, mających przygotowanie pedagogiczne). Po ukończeniu podyplomowe studiów logopedycznych absolwenci otrzymują świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych).

A co można robić po logopedii? Studia podyplomowe pomagają w znalezieniu pracy w przedszkolu lub szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodkach szkolno-wychowawczych, domach dziecka albo prywatnych gabinetach.

Program podyplomowych studiów logopedycznych pod lupą

Czego uczą się słuchacze logopedii na studiach podyplomowych? Program kierunku obejmuje takie zagadnienia jak:

  • wprowadzenie do pedagogiki specjalnej,
  • psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno-wspomagających,
  • językoznawcze podstawy logopedii,
  • foniatria – anatomia i patologia narządu mowy,
  • pedagogika zabawy, logorytmika i logopedia artystyczna,
  • glottodydaktyka,
  • wczesna interwencja logopedyczna,
  • diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnością intelektualną.

Co więcej, pamiętaj, że z uwagi na kwalifikacyjny charakter studiów podyplomowych z logopedii konieczne jest również odbycie praktyk. Na tym kierunku słuchacze muszą zrealizować 180 godzin.

Gdzie zapisać się na studia podyplomowe z logopedii?

Bez względu na to, czy jesteś rodzicem chcącym wesprzeć swoje dziecko, czy jesteś specjalistą, który chce rozszerzyć swoją działalność i zdobyć nowe umiejętności – studia logopedyczne podyplomowe mogą być wymagające, zwłaszcza ze względu na konieczność realizacji praktyk. Jeżeli nie chcesz iść na kompromisy, to rozważ zapisanie się na logopedię na studiach podyplomowych oferowanych przez WSKZ (Wyższą Szkołę Kształcenia Zawodowego), która prowadzi ten i inne kierunki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Podyplomówki mają formę e-learningu, dzięki czemu słuchacze mogą uczyć się i jednocześnie pracować, podróżować czy studiować inny kierunek.

Autor:Artykuł sponsorowany; Autor: studia-online.pl; Zdjęcie dostarcza: studia-online.pl;