• Zgłoszenia z tytułu Gwarancji bądź Rękojmi

Podstawowe różnice pomiędzy zgłoszeniem na Gwarancji a z tytułu Rękojmi. 

Poniżej przedstawiam, na jakiej podstawie mogą zostać przyjęte zgłoszenia z tytułu Rękojmi. 
Rękojmia w Kodeksie Cywilnym

Rękojmia przysługuje konsumentom na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności przedsiębiorcy wobec konsumenta jest wada fizyczna (co uznajemy za wadę fizyczną podane poniżej) lub prawna (art. 556 KC)

Wada fizyczna

Niezgodność towaru z umową, do której dochodzi jeżeli kupiony produkt:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel przeznaczenia zgodnie z ofertą/umową: np. telefon przerywa połączenia, naczynie żaroodporne pęka pod wpływem wysokiej temperatury; wózek dziecięcy w karcie producenta ma wymieniony inny zakres użytkowania niż przewóz dzieci;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;  np. urządzenie medyczne nie ma właściwości leczniczych opisywanych przez pracownika sklepu; sprzedawca podał/ napisał, że tkanina w wózku jest nieprzemakalna - okazało się inaczej;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; np. zegarek nie jest wodoodporny na głębokości większej niż 20 m, a konsument przed zakupem poinformował sprzedawcę, że ma zamiar nurkować powyżej takich głębokości; kupujący zapytał sprzedawcę, czy dany model wózka może latać a sprzedawca nie zaprzeczył temu,

4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym - brak wyposażenia wynikającego z oferty/ brak np. koła w pudełku. 

Co to jest gwarancja?

Gwarancja to – obok rękojmi – jedna z podstaw złożenia reklamacji. Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez przedsiębiorcę, czyli gwaranta.

Gwarant

Odpowiedzialny względem konsumenta, może nim być producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca. Zakres odpowiedzialności gwaranta powinien być określony w dokumencie gwarancyjnym.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji

Czas gwarancji może być różny – zależy od woli gwaranta. Oznacza to, że może wynosić rok, 7 lat, a nawet obowiązywać dożywotnio. Informację nt. okresu trwania gwarancji powinny się znajdować w karcie gwarancyjnej. Jeżeli nie określono czasu obowiązywania gwarancji, termin ten wynosi 2 lata od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Koszt reklamacji z tytułu gwarancji

Konsument powinien dostarczyć wadliwy produkt, w miejsce przez niego wskazane. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić ze względu na duże rozmiary, powinien umożliwić gwarantowi dostęp do wadliwej rzeczy (np. łóżko o dużych gabarytach).