• Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży - dzieciecyswiat.com.pl

Grzegorz Kaczorowski
Mirocice 73A
26-006 Nowa Słupia
e-mail: dzieciecyswiat@dzieciecyswiat.com.pl
tel.: +48 505 183 836

....................................., dnia .....................................

 

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................

 

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

...................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że produkt nabyłem w ramach umowy bezpośrednio związanej z moją działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej.       TAK    |    NIE

 

 

Z poważaniem


.....................................


Plik do pobrania w formacje PDF:
https://dzieciecyswiat.com.pl/upload/dzieciecyswiat/2021_04-Formularz-odstapienia-od-umowy-sprzedazy-www-dzieciecyswiat-com-pl.pdf